Účinnosť záhradníckej liečby

Účinnosť záhradníckej liečby


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Dokonca aj niečo také jednoduché, ako keď máte na stole rastlinu, môže znížiť stres a budete sa cítiť viac nabití energiou a budete schopní jasnejšie myslieť. Mnoho ľudí trpiacich úzkosťou alebo depresiou zistilo, že záhradníctvo a starostlivosť o rastliny sú neuveriteľne prospešné. Ako nám môže pomôcť? Záhradníctvo podporuje pocit uzemnenia, ktorý nám pomáha znovu sa spojiť s našimi koreňmi ako ľudské bytosti. Ľudia, ktorí sa venujú záhradkárčeniu, často zažívajú hlbší pocit spolupatričnosti a spojenia s prírodou. Najdôležitejšie je, že záhradná terapia vám pomáha udržiavať sa vo forme, pretože zahŕňa veľa fyzických cvičení a je to aj forma fyzikálnej terapie.

Obsah:
 • Iranian Rehabilitation Journal
 • Výsledky pre „terapeutické záhradníctvo“
 • Záhradnícky terapeutický program
 • Účinky záhradníckej terapie na zdravie starších ľudí: protokol randomizovanej kontrolovanej štúdie
 • Rast od koreňov – výhody záhradnej terapie
 • Liečenie a terapia
POZRITE SI SÚVISIACE VIDEO: Čo je záhradnícka terapia? - Boj so stresom a úzkosťou pomocou záhradníctva a izbových rastlín - Ep 104

Iranian Rehabilitation Journal

Metódy: Štúdie boli vhodné, ak išlo o RCT. Štúdie zahŕňali jednu liečebnú skupinu, v ktorej sa aplikovala HT. Výsledky: Štyri štúdie splnili všetky zaraďovacie kritériá. Jazykom všetkých vhodných publikácií bola angličtina a kórejčina. Tieto štúdie ukázali významnú účinnosť v jednom alebo viacerých výsledkoch pre duševné zdravie a správanie. Naša recenzia však odhalila najmä vynechanie nasledujúcich opisov: metóda použitá na generovanie randomizácie, utajovania, oslepovania a analýzy zámeru liečiť.

Okrem toho výsledky tejto štúdie naznačujú, že vykonané RCT boli relatívne nízkej kvality. Záver: Hoci v štúdiách HT nebol dostatok dôkazov z dôvodu nízkej kvality a heterogenity metodológie a správ, HT môže byť účinnou liečbou duševných porúch a porúch správania, ako je demencia, schizofrénia, depresia a terminálna starostlivosť o rakovinu.

Kľúčové slová: Záhradná terapia; Záhradnícka terapia; Randomizovanej kontrolovanej štúdie; Rehabilitačný účinok; Terapeutické záhradníctvo. Typy publikácií Podpora výskumu, Non-U. Gov't Review Systematic Review.


Výsledky pre „terapeutické záhradníctvo“

Cieľ Systematicky identifikovať a opísať štúdie, ktoré hodnotili vplyv záhrad a záhradkárčenia na zdravie a pohodu. Sekundárnym cieľom bolo použiť tieto dôkazy na vytvorenie logických modelov založených na dôkazoch, ktoré by usmerňovali rozhodovanie o stratégii zdravia o záhradách a záhradníctve ako nelekársky spoločenský predpis. Hodnotenie vplyvu záhrad a záhradkárčenia na zdravie a pohodu. Záhrady zahŕňajú súkromné ​​priestory a priestory otvorené pre verejnosť alebo časti nemocníc, opatrovateľských domovov, hospicov alebo organizácií tretieho sektora. Hľadali sme od do novembra Kritériá oprávnenosti Zahrnuli sme výskumné štúdie vrátane systematických prehľadov, ktoré hodnotili účinok, hodnotu alebo vplyv akejkoľvek záhrady, ktorá spĺňala definíciu záhradkárstva. Extrakcia a syntéza údajov Traja recenzenti spoločne preverili 50 záznamov podľa názvov a abstraktov, aby sa zabezpečila kalibrácia.

Hlavné výhody záhradníckej terapie sú nasledovné: Výchova; pripojenie; uzemnenie; odovzdanie účelu a vlastníctva; fyzické a duševné zdravie;

Záhradnícky terapeutický program

Záhradnícka terapia v rehabilitačnom prostredí vyzerá inak pre každého pacienta a jeho špecifický súbor cieľov a problémov, ktoré treba prekonať. V West Texas Rehabilitation Center máme množstvo pútavých aktivít využívajúcich zručnosti našich malých záhradníkov. Od implementácie prvkov záhradníckej terapie v rámci našich mnohých disciplín sme videli toľko výhod, rastu a vzrušenia. American Horticultural Therapy Association definuje záhradnícku terapiu ako zapojenie človeka do záhradkárskych a rastlinných aktivít, podporovaných vyškolenými terapeutmi, na dosiahnutie špecifických terapeutických cieľov. Záhradnú terapiu realizujeme predovšetkým počas detských fyzioterapií, pracovnej terapie, logopédie a sociálnych skupinových sedení. Plánujeme rozšíriť tento program tak, aby viac zahŕňal našich dospelých pacientov, keďže sme už videli výhody v rámci našej podpornej skupiny pre Afáziu a našej podpornej skupiny pri úmrtí. Záhradnícka terapia má bohatú históriu, ktorá skutočne siaha až do staroveku.

Účinky záhradníckej terapie na zdravie starších ľudí: protokol randomizovanej kontrolovanej štúdie

Štúdie v zdravotníckych zariadeniach ukazujú spojenie medzi prírodou a liečením. Prírodný kontakt môže slúžiť na doplnenie alebo rozšírenie lekárskej liečby a terapie. Pasívne vystavenie krajinám a aktívnejšie interakcie s prírodou poskytujú duševné a fyziologické výhody, ktoré prispievajú k liečeniu a terapii. Krueger a K. Liečenie a terapia - literárny prehľad.

Existuje vzrušujúca aplikácia pre záhradníctvo!

Rast od koreňov – výhody záhradnej terapie

Na prehliadanie Academia. Prihláste sa cez Facebook Prihláste sa pomocou Google. Pamätať si ma na tomto počítači. Zadajte e-mailovú adresu, pomocou ktorej ste sa prihlásili, a my vám pošleme odkaz na obnovenie. Potrebujete účet?

Liečenie a terapia

Záhradníctvo je úžasne flexibilné médium, ktoré dokáže transformovať životy a spoločnosť Thrive z prvej ruky vidí, ako môže záhradníctvo pomôcť každému, bez ohľadu na vek alebo postihnutie. Sociálne a terapeutické záhradníctvo využíva záhradu ako bezpečné a bezpečné miesto na rozvíjanie schopnosti niekoho spoločensky sa miešať, nadväzovať priateľstvá a učiť sa praktickým zručnostiam, ktoré im pomôžu byť nezávislejšími. Pomocou záhradníckych úloh a samotnej záhrady záhradní terapeuti spoločnosti Thrive zostavujú súbor aktivít pre každého záhradníka, aby zlepšili jeho konkrétne zdravotné potreby a pracovali na určitých cieľoch, ktoré chcú dosiahnuť. Diagram ukazuje mnohé výhody sociálneho a terapeutického záhradníctva s celkovým zdravím a blahobytom v centre. Sociálne a terapeutické záhradníctvo je prospešné aj pre ľudí s mnohými rôznymi postihnutiami, vrátane tých, ktorí sa zotavujú z mŕtvice a srdcových chorôb, nevidomých a slabozrakých ľudí, ľudí v počiatočných štádiách demencie a ľudí s fyzickými poruchami a poruchami učenia. Záhradné projekty Záhradné projekty môžu byť malé neformálne miesta, možno organizované a riadené dobrovoľníkmi, alebo môžu byť formálnejšie, väčšie organizácie a charitatívne organizácie, riadené stálymi zamestnancami. Projekty môžu mať svoje vlastné miesto alebo môžu zdieľať zariadenia, napríklad v záhradnom centre alebo škôlke. Záhradné projekty sa nachádzajú aj v areáloch väzníc či nemocníc.

Kombinácie výrazov pri vyhľadávaní kľúčových slov sú k dispozícii v prílohe. Zahrnuli sme články o záhradníckej terapii a terapeutickom záhradníctve.

Manažér ľudských zdrojov na dôchodku sedí na skladacej stoličke a zamyslene sa rozhliada okolo seba, obklopený tieňmi stromov a štebotajúcimi vtákmi. Popíja kávu a číta si zo svojej knihy krokových programov „Daily Reflections. More Videos

SÚVISIACE VIDEO: Výhody rastlín na duševné zdravie – záhradnícka terapia

Zdravotnícki pracovníci si uvedomili, že záhradníctvo nie je len príjemná zábava, ale práca s pôdou, semenami a rastlinami môže byť obohacujúcim a liečivým zážitkom. Sily prírody, ako ich vidno v raste rastliny, môžu byť skvelým učiteľom. Životný cyklus rastlín nám poskytuje nádej na obnovenie života a šancu začať odznova. Homewood Health Center v Guelphe má troch registrovaných záhradníckych terapeutov, ktorí poskytujú celý rad aktivít a kurzov súvisiacich s rastlinami a prírodou v najmodernejšom konzervatóriu a triede alebo vonku vo vyvýšených terapeutických záhradných záhonoch, arboréte a altánku. Špecializované programy Homewood ponúkajú liečbu všetkým Kanaďanom, ktorí sa vyrovnávajú so závislosťami; depresia a úzkosť; posttraumatická stresová porucha; poruchy príjmu potravy a nálady; demencie u starších dospelých a dlhodobé choroby, ako je schizofrénia.

Záhradnícka terapia sa stále viac využíva pri nefarmakologickej liečbe pacientov so schizofréniou, pričom predchádzajúce štúdie preukázali jej terapeutické účinky.

Niekoľko krajín začalo prijímať preventívne politiky a postupy na zníženie tlaku na systémy zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Väčšina bohatých krajín zaznamenala podstatné zvýšenie výskytu a nákladov na neprenosné choroby. Záujem o sociálne modely zdravia viedol k nárastu používania sociálneho predpisovania a psychologických terapií. Súčasne došlo k nárastu používania rôznych prírodných a duševných a telesných zásahov NBI a MBI zameraných na zlepšenie zdravia a dlhovekosti. Tieto nárasty sú väčšie ako mnohé pozitívne životné udalosti, napr. Táto štúdia dospela k záveru, že NBI a MBI môžu zohrávať úlohu pri znižovaní nákladov na zdravotné systémy a zároveň pri zvyšovaní blahobytu účastníkov. YEO Nicola L.

Terapeutické záhrady sa využívajú na pomoc ľuďom s chronickými chorobami a postihnutím v rôznych prostrediach. Niektoré z miest, kde môžete vidieť terapeutickú záhradu, zahŕňajú zariadenia odbornej rehabilitácie, opatrovateľské domy a nemocnice, ako aj botanické záhrady, škôlky a väznice. Psychiatrická a fyzická hodnota týchto záhrad bola zaznamenaná v celej histórii. Jedným z prvých psychiatrov, ktorí zaznamenali pozitívne účinky záhradkárčenia na pacientov s duševným zdravím, bol Dr.


Pozri si video: Etela Janeková - Liečba covidu v ambulanciách


Komentáre:

 1. Walton

  I can't help but believe you :)

 2. Merr

  Tá bezkonkurenčná správa, je pre mňa veľmi zaujímavá :)

 3. Winslowe

  Neviem.

 4. Jordon

  Ospravedlňujem sa, je tu ponuka ísť inou cestou.

 5. Hieronim

  wonderfully, this entertaining message

 6. Mezill

  Čo môže znamenať?

 7. Manos

  In my opinion a very interesting topic. I suggest you discuss this here or in PM.

 8. Bort

  Willingly I accept. Podľa môjho názoru je to zaujímavá otázka, zúčastním sa diskusie.Spolu môžeme dospieť k správnej odpovedi. mám istotu.

 9. Borden

  Aké slová ... Super, nádherná vetaNapíšte správu