Stoma: definícia a význam

Stoma: definícia a význam

STOMA

V botanike sú prieduchy malé otvory nachádzajúce sa v zelených orgánoch rastlín, najmä na spodnej strane listov (až na výnimky, napríklad vodné listy), ktorých otváranie a zatváranie je regulované dvoma bunkami (ochranné bunky alebo zatváracie), ktoré majú za úlohu otvárať a zatvárať tieto otvory v závislosti od podmienok prostredia a potrieb rastlín. Úlohou priedušiek je preto zaručiť zariadeniu možnosť výmeny plynov s vonkajším prostredím.

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o funkcii priedušiek v rastlinách, môžete si prečítať články: the Transpirácia,Fotosyntéza chlorofyl a dýchanie rastlín.

Botanický slovník od A po Z.


Video: Vysvstlenie slova Jebať..