Tvrdosť vody: definícia a význam

Tvrdosť vody: definícia a význam

TVRDOSŤ VODY

Tvrdá voda je definovaná ako voda s vysokou koncentráciou vápenatých a horečnatých solí.
Máte jednu dočasná tvrdosť tvorené hydrogenuhličitanom vápenatým a horčíkom, ktoré sa rozkladajú a stanú sa nerozpustné varom; atrvalá tvrdosť tvorené všetkými ostatnými soľami (sírany, chloridy), ktoré sa po varení nerozkladajú. Kombinácia týchto dvoch tvrdostí nám dávacelková tvrdosť.
Je to tvrdosť vody, ktorá vytvára inkrustácie; ktorý zabraňuje umývaniu a peneniu mydla; ktorý neumožňuje úplnému vareniu strukovín atď.

Botanický slovník od A po Z.


Video: Духовный Подарок. Избранные фрагменты передач Зов Махди и Двойные стандарты сознания