Košenila: definícia a význam

Košenila: definícia a význam

KOCHINEÁLNA

Mealybugs sú hmyz rádovo Rhynchota ktoré žijú na úkor miazgy rastlín a často si zakrývajú telo voskovými alebo bavlnenými štítmi.
Viac podrobností nájdete v článku: Cochineals.

Botanický slovník od A po Z.


Video: PYTAGOROVA VETA - definícia a jej význam