Dichotómia: definícia a význam

Dichotómia: definícia a význam


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

DICHOTOMY

V botanike je dichotómia typom vetvenia, pri ktorom z vrcholu vznikajú dve sekundárne osi alebo vetvy, z ktorých môžu následne vzniknúť ďalšie dve vetvy atď.
Môžete mať jednu rovnaká dichotómia ak majú dve vetvy približne rovnakú dĺžku;nerovnaká dichotómia ak majú dve vetvy rôzne dĺžky.

Botanický slovník od A po Z.


Dichotómia

1. rozdelenie na dva zreteľné oddelenia dvoch prvkov, rozdelenie: dichotómia medzi citom a rozumom

2. (filos.) rozdelenie konceptu na dve všeobecne opačné časti, ktoré vyčerpávajú jeho rozšírenie

3. (bot.) typ vetvenia, pri ktorom sa vegetatívny vrchol rozdeľuje na dve, aby vytvorili dve rovnaké vetvy, z ktorých každá vedie k vzniku ďalších dvoch vetiev atď.

4. (geom.) rozdelenie na dve časti ľubovoľného segmentu, ktoré sa vždy postuluje ako je to možné

5. (astr.) Fáza Mesiaca zodpovedajúca prvému alebo poslednému štvrťroku.


Ekonomiky

1 Spôsob činnosti zameraný na získanie maximálnej výhody pri minimálnom výdaji energie a zdrojov: organizovať výrobu podľa kritérií napr. || pracuješ napr. , ktoré vykonáva priamo klient

2 rozširuje. Múdra správa aktív Starostlivé využitie úsporných peňazí pochádzajúcich z efektívnejšieho využívania výrobných systémov || robiť a. , uložiť

3 (al. pl.) Akumulované úspory

4 Ľudská činnosť organizovaná na sociálnom základe zameraná na využívanie prírodných zdrojov a výrobu a distribúciu bohatstva

5 Komplex zdrojov a produktívnych aktivít komunity, štátu obmedzeného dokonca na daný sektor: the. Taliansky je. poľnohospodárske, priemyselné || je. zakryté , podiel národného dôchodku, ktorý uniká štatistickému zisťovaniu a akejkoľvek fiškálnej kontrole je. trh alebo kapitalistický , že na základe súkromného vlastníctva výrobných prostriedkov je. socialistický , v ktorom je v platnosti štátne vlastníctvo výrobných prostriedkov

6 Veda, ktorá študuje výrobu tovarov a služieb, distribúciu a využitie bohatstva || je. politiky disciplína, ktorá skúma ekonomické kategórie a sociálne vzťahy s nimi spojené

7 obr. Organizácia obsahu textu: the. generál románu, prejavu


s.f. & nbsp (1) rozdelenie na dve zreteľné oddelenia dvoch prvkov, rozdelenie: dichotómia medzi citom a rozumom & nbsp (2) (filos.) rozdelenie konceptu na dve všeobecne odlišné časti, ktoré vyčerpávajú jeho rozšírenie & nbsp (3) ( bot.) typ rozvetvenia, pri ktorom sa vegetatívny vrchol rozdeľuje na dve, aby vytvorili dve rovnaké vetvy, z ktorých každá vedie k vzniku ďalších dvoch vetiev atď. & nbsp (4) (geom.) rozdelenie na dve časti ľubovoľný segment, ktorý.

príd. že vidličky sa hovorí špec. rastliny podliehajúcej dichotomickému vetveniu mesiac dichotomický, (astr.) mesiac, keď je vo fázach prvého alebo posledného štvrťroka. & nbsp


Slovníky

1 Racionálne riadenie zdrojov, ktorého cieľom je získať maximálny úžitok s minimálnou obeťou
|| rozširuje. Racionálne použitie: je. času, slov
|| Domáca ekonómia, výučba zásad organizácie a riadenia domu a rodiny

2 Šetrné, umiernené vo výdavkoch: robiť a. žiť s, v a.
|| Práce vykonávané v ekonomike, riadené priamo majiteľom, ktorý dodáva aj materiál, bez zásahu externých spoločností

3 špecifikácie na pl. Čo ušetrené, úspory: Urobil som nejaké úspory investovať svoje ekonomiky

4 obr. Vyrovnávacie poradie jednotlivých prvkov diela, špec. literárne: táto dlhá odbočka narúša napr. románu

5 BIOL Komplex prírodných zákonov, ktoré regulujú a riadia život zvierat a rastlín: the. generál rastliny

6 Systém ECON na výrobu, distribúciu a spotrebu tovaru v konkrétnej krajine a období: je. kapitalistický
|| Komplex ekonomických zdrojov krajiny, regiónu, štátu atď., Vo vzťahu k spôsobu výroby a distribúcie: the. Taliansky the. svet
|| Ekonomika blahobytu, súbor cieľov hospodárskej politiky štátov, ktorý predstavuje referenčný parameter pre porovnanie medzi rôznymi hospodárskymi a sociálnymi systémami.
|| Trhové hospodárstvo založené na zákone ponuky a dopytu a zo slobodnej iniciatívy
|| Zmiešané hospodárstvo charakterizované koexistenciou súkromnej iniciatívy s hnacou a kontrolnou úlohou štátu
|| Podzemné hospodárstvo, časť národného dôchodku, ktorú nie je možné zistiť z fiškálneho a štatistického hľadiska

7 VEDA Veda, ktorá študuje výrobu, distribúciu a spotrebu tovaru a komodít
|| Politická ekonómia, ekonomická teória, ktorá sa zaoberá sociálnymi vzťahmi súvisiacimi so vzťahmi výroby a distribúcie tovaru


Video: Nachytali jsme je kouřit


Komentáre:

 1. Samusar

  Áno vážne.Pripojil som sa o všetko vyššie.

 2. Demasone

  Super!!! Naozaj sa mi to páčilo !!!!!!!!!!!

 3. Ercole

  Robíte chybu. Môžem to dokázať. Pošlite mi e -mail na pm.

 4. Kicage

  gee chipmunk =)Napíšte správu